Бiзнес
23 Жовтня 2019
2 241

LIKБЕЗ: Про особливості конвертованих облігацій

Юристи діляться інформацією про фінансовий інструмент, що допоможе розширити можливості інвестування в український бізнес

Фото: Depositphotos

Два роки тому в Україні на законодавчому рівні було впроваджено новий фінансовий інструмент, покликаний розширити можливості інвестувати в український бізнес, — конвертовані облігації. Однак, на сьогодні він не набув популярності серед інвесторів, а для багатьох і зовсім лишається незрозумілим нововведенням на ринку цінних паперів України. Спробуємо розібратися в його особливостях.

Чому конвертовані облігації?

Як відомо, є два основні способи фінансування бізнесу: боргове (debt) і акціонерне (equity). Обидва способи мають низку переваг і недоліків для інвесторів. Якщо коротко, то акціонерне фінансування є більш ризикованим, але в перспективі може принести інвестору більший дохід. Водночас, боргові інструменти забезпечують інвестору часто фіксований, але більш надійний прибуток (з точки зору пріоритетності вимог кредиторів перед вимогами акціонерів).

Така різносторонність зазначених інструментів спричинила виникнення та розвиток гібридних інструментів, які дозволяють максимально повно використовувати можливості боргового та акціонерного фінансування. До них належать і конвертовані облігації. Їх основна особливість розкривається вже в самій назві: такі облігації можуть бути конвертовані в інший актив, зокрема, в акціонерний капітал емітента.


•••

Конвертовані облігації можуть бути конвертовані в інший актив, зокрема, в акціонерний капітал емітента

•••


У західній практиці є декілька видів конвертованих облігацій і, відповідно, моделей їх конвертації. Найпоширенішим видом є так звані vanilla convertible bonds (VCB) — облігації, за якими інвестор (зазвичай) отримує певний процентний дохід, а в дату погашення може, на свій розсуд, або отримати номінальну вартість облігацій (тобто повернути собі тіло позики), або конвертувати їх у певну кількість акцій емітента.

Такі облігації дають максимальну гнучкість інвестору: він може спостерігати за розвитком компанії та її фінансовими показниками та, або зважитися на входження в капітал компанії шляхом конвертації (якщо компанія демонструє позитивну тенденцію, а умови конвертації більш вигідні, ніж придбання акцій іншим шляхом), або залишитися кредитором компанії та повернути собі тіло позики та відсотки (якщо тенденція негативна та/або умови конвертації невигідні).

Особливості конвертованих облігацій в Україні

Правовий статус конвертованих облігацій в Україні було врегульовано в Законі “Про цінні папери та фондовий ринок” та деталізовано в окремих актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Так, в Україні конвертовані облігації — це один з видів облігацій підприємств, емітент яких здійснює виплату доходів за ними і їх погашення в один із таких способів, на розсуд власника облігацій:

✔️ шляхом конвертації таких облігацій у відповідну кількість своїх акцій;
✔️ шляхом виплати власнику облігацій їх номінальної вартості.

Випуск та обіг конвертованих облігацій в Україні здійснюється в загальному для всіх облігацій порядку з окремими особливостями.

Зокрема, емітентами конвертованих облігацій в Україні можуть бути виключно акціонерні товариства (як приватні, так і публічні). Також, на відміну від інших видів облігацій, рішення про випуск конвертованих облігацій можуть прийняти лише загальні збори акціонерів емітента.

Однак, основні особливості конвертованих облігацій полягають у порядку їх погашення. Далі ми зупинимося більш детально саме на ньому.

Конвертовані облігації погашаються в процесі збільшення капіталу емітента за рахунок додаткового випуску акцій (в які конвертуються облігації). Для цього емітент повинен випустити таку кількість акцій, щоб їх загальна номінальна вартість дорівнювала загальній номінальній вартості конвертованих облігацій.

В цілому процедура випуску таких “цільових” акцій відповідає загальній процедурі додаткового випуску акцій з деякими особливостями. Зокрема, як і при загальній процедурі, емітент має провести загальні збори акціонерів, які приймуть рішення про додатковий випуск акцій та збільшення капіталу емітента шляхом конвертації облігацій в такі акції.


•••

Основна особливість випуску акцій під конвертацію полягає в порядку їх розміщення. Емітент розміщує такі акції виключно серед власників облігацій. При цьому, якщо кількість таких власників перевищує 149, то випуск акцій повинен бути проведений шляхом здійснення їх публічної пропозиції

•••


Акції розміщуються шляхом укладення договорів про конвертацію облігацій з тими власниками облігацій, які подали емітенту письмові заяви на конвертацію. При такому розміщенні акцій чинні акціонери емітента не мають переважних прав на придбання акцій.

Кількість акцій, яку отримує кожен власник облігацій, встановлюється з урахуванням коефіцієнта конвертації та інших умов конвертації (які визначаються ще на етапі випуску облігацій) і округлюється до цілого числа.

Якщо певний власник облігацій не уклав договір про конвертацію, емітент погашає його облігації шляхом виплати їх номінальної вартості. Якщо жоден з власників облігацій не виявив бажання конвертувати свої облігації в акції, додатковий випуск акцій повинен бути скасований.

Після укладення договорів про конвертацію та/або виплати номінальної вартості облігацій їх власникам емітент повинен завершити процедуру випуску акцій, в які були конвертовані облігації, у тому числі:
затвердити результати додаткового випуску акцій (кількість акцій, в які були конвертовані облігації);
провести загальні збори акціонерів, які приймуть рішення про внесення змін до статуту емітента в частині збільшення статутного капіталу. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього буде віддано більше, ніж три чверті голосів акціонерів, які присутні на зборах.

При цьому, законодавство передбачає, що якщо емітент (1) прийме рішення про відмову від додаткового випуску акцій, (2) не затвердить результати розміщення акцій або (3) не внесе відповідні зміни до свого статуту, то випуск акцій повинен бути скасований, а власникам облігацій, які уклали договори про конвертацію, повинна бути виплачена номінальна вартість відповідної кількості акцій.

Що в підсумку?

Наш досвід супроводу багатьох угод в Україні показує, що інвестори часто шукають можливість використання гнучких інструментів інвестування в український бізнес, які дозволяють реагувати на зміну ситуації з урахуванням інтересів інвестора в конкретний момент часу. Таку функцію можуть виконувати, окрім інших інструментів, VCB.


•••

Українська модель конвертованих облігацій не зовсім відповідає моделі VCB в західних юрисдикціях

•••


Однак, українська модель конвертованих облігацій не зовсім відповідає моделі VCB в західних юрисдикціях. Як можна побачити із процедури погашення таких облігацій в Україні, формально право вибору способу погашення таких облігацій (виплата номінальної вартості або конвертація в акції) належить власникам облігацій. Однак, “останнє слово” залишається все ж за емітентом і його акціонерами, без сприяння яких конвертація облігацій в акції не може бути завершена. Механізмів примусової або автоматичної конвертації українське законодавство прямо не передбачає.

Фактично інвестор, придбавши конвертовані облігації в Україні, не отримає той гнучкий гібридний інструмент, на який він розраховує: навіть, якщо фінансований проєкт “злетить” і інвестор забажає увійти в капітал емітента, акціонери емітента можуть заблокувати конвертацію облігацій, не проголосувавши за відповідні рішення.

Тому на даний момент конвертовані облігації, швидше за все, не зможуть використовуватися в Україні як повноцінний самостійний інструмент інвестування. І інвесторам доведеться, як і раніше, шукати додаткові або альтернативні шляхи досягнення своїх цілей, зокрема:

✔️ структурувати угоди з конвертацією боргу в капітал на іноземному рівні, де такі гібридні інструменти більш розвинені;
✔️ підкріплювати свої права за конвертованими облігаціями додатковими механізмами впливу на емітента та акціонерів (наприклад, через окремі договори поруки або застави активів).

У цілому проведений аналіз показує, що Україна, розробивши нормативну базу для функціонування конвертованих облігацій, зробила значний крок у напрямку розвитку інструментів інвестування. Однак, діюча модель конвертованих облігацій в Україні має низку особливостей, які роблять її менш привабливою для інвесторів.

Контекст

Ми у соцмережах

Слідкуйте за нами у Facebook або ж читайте усе найцікавіше у нашому каналі в Telegram