Країна
1 Березня 2021
7 288

1998 рік: Народна автівка Таврія-Нова, російський дефолт і перший крок до ЄС

Цьогоріч Україна обирала нову Верховну Раду, створювала спеціальні економічні зони та боролася з наслідками світової фінансової кризи

Стабільність та зовнішній добробут економіки, які спостерігалися 1997 року, змінилися глибокою кризою 1998-го. Вона виникла через “російський дефолт”, коли Кремль визнав свою нездатність сплатити борги, курс рубля впав учетверо, банківська система опинилася на межі розвалу. Тоді економіка України була тісно переплетена з російською. Ситуацію ускладнили заходи НБУ, спрямовані обмежити грошову масу в країні, яку залишили підприємства без вільних коштів. Це призвело до кризи неплатежів, зокрема і в бюджет, а паралельно впали світові ціни на основний продукт експорту — сталь.

50% підприємств України були збитковими порівняно з 12% у 1996 році. Економіка набуває напівкримінальних рис: тіньовий сектор становить близько 60%. Зовнішня заборгованість України зростає до $12 млрд.

Держава не могла платити за облігаціями держпозики. Було досягнуто домовленість про відтермінування платежів з вітчизняними банкірами та нечисленними іноземними власниками. Краху фінансової системи та оголошення дефолту вдалося уникнути.

Оскільки вичерпалося таке потужне джерело поповнення бюджету, як облігації держпозики, країна зіткнулася з платіжним дефіцитом. Грошей не вистачало ні на зарплати, ні на пенсії, ні на утримання курсу гривні. Зрештою гривню вирішили поступово девальвувати, одночасно створюючи труднощі тим, хто хотів купити валюту. До кінця року курс упав майже вдвічі. Економіка країни перебувала в кризі неплатежів.

У березні Президент України видав Указ про додаткові заходи щодо компенсації громадянам утрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України та Укрдержстраху з використанням компенсаційних сертифікатів на придбання акції відкритих акціонерних товариств.

У травні з конвеєра СП “АвтоЗАЗ-ДЕУ” зійшов перший автомобіль “Таврія Нова” — модифікація, створена спільно з Daewoo.

У серпні Президент видав Указ “Про встановлення відзнаки Президента України “Герой України””.

Україна на міжнародній арені

У січні Україна й Туркменістан підписали Декларацію про подальший розвиток співпраці.

У січні набрала чинності підписана 1995 року Україною Угода про гарантії з Міжнародним агентством з атомної енергії щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

У травні підписано Угоду про співпрацю зі США стосовно мирного використання ядерної енергії, яка набере чинності для України лише 1999-го.

У лютому відбувся перший державний візит Президента України Леоніда Кучми до Москви, головним результатом якого стало підписання договору про довгострокову економічну співпрацю між Україною та РФ строком на 10 років.

Було укладено та ратифіковано Рамкову угоду з ЄБРР стосовно діяльності Чорнобильського фонду “Укриття” в Україні.

У квітні Указом Президента визначено правовий статус Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції. Установлено низку повноважень щодо здійснення міжвідомчої координації з питань міжгалузевої економічної та соціальної співпраці України з Європейським співтовариством, участі у формуванні та реалізації державної політики з міжнародними фінансовими організаціями, щоб залучати кредити, міжнародну технічну допомогу та іноземні інвестиції.

11 червня 1998 року ухвалено Стратегію інтеграції України до ЄС.

У листопаді Президент затвердив “Державну програму співробітництва України з НАТО на період до 2001 року”, яку розробили, щоб активізувати та поглибити галузеву співпрацю міністерств і відомств України з відповідними структурами Альянсу.

Протягом року було ратифіковано низку двосторонніх міжнародних угод з Фінляндією, Республікою Індонезія та Республікою Македонія щодо уникнення подвійного оподаткування.

Події в політичній сфері

29 березня відбулися вибори до Верховної Ради України, на яких комуністи здобули 121 місце серед 450. На цих парламентських виборах уперше апробували змішану пропорційно-мажоритарну систему, за якої половину місць отримували за партійними, а іншу — за мажоритарними списками.

Економічний потенціал

Щоб залучити інвестиції в пріоритетні галузі виробництва, у червні за указами Президента створюють спеціальні економічні зони: “Донецьк”, “Азов” та “Славутич”.

Важливим кроком того року стало встановлення Указом Президента низки заходів щодо державної підтримки малого підприємництва, які, зокрема, встановлювали їм спрощену систему оподаткування.

У березні було встановлено порядок фінансування інноваційних проєктів та затверджено зразки певних договорів.

У 1998 році КМУ ухвалив Порядок щодо спрощення процедури затвердження інвестиційних програм і проєктів будівництва, зниження витрат на проведення їхньої комплексної державної експертизи.

Указом Президента встановлено можливість здійснювати іноземні інвестиції під час первинного інвестування у вигляді валюти України, придбаної за іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України або одержаної іноземним інвестором як прибуток (дохід) від здійснення іноземних інвестицій в Україні.

Щоб зменшити втручання державних органів у підприємницьку діяльність, Президент у липні підписує Указ про заходи з дерегулювання підприємницької діяльності, який чітко визначив перелік органів виконавчої влади, уповноважених від імені держави перевіряти фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, види таких перевірок (планові й позапланові), а також підстави та порядок їх проведення.

Указом Президента в липні вдосконалюється механізм надання гуманітарної допомоги Україні.

У жовтні Указом Президента затверджено заходи щодо державної підтримки космічної діяльності, згідно із Загальнодержавною (Національною) космічною програмою України на 1998–2002 роки.

У жовтні на заміну підписаного ще 1997 року Указу Президента з питань оренди землі ухвалюють Закон “Про оренду землі”. А щоб захистити права власників земельних часток (паїв) в умовах становлення ринкових економічних відносин, окремий Указ Президента про захист прав власників земельних часток (паїв) у 1998 році встановлює переважне право на придбання прав на земельну частку (пай) членам колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, а також селянським (фермерським) господарствам та громадянам, які мають право їх створити.

Щоб посилити державний контроль за діяльністю суб’єктів природних монополій і підприємців, які здійснюють господарську діяльність на суміжних ринках, у листопаді Указом Президента встановлюється ліцензування їхньої діяльності з 01.01.1999 р., до якої, зокрема, зараховано діяльність щодо зберігання та постачання природного газу, послуги з користування залізничними коліями, виробництво теплової енергії, транспортування нафти й нафтопродуктів, централізоване водопостачання тощо.

Податкова система України

З 1 січня 1998 року запроваджують механізм сплати реструктурованої податкової заборгованості, встановлений ухваленим ще в 1997 році Законом України “Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року”.

Щоб забезпечити своєчасне й повне надходження податків і зборів уперше запроваджують податкову заставу як спосіб погасити платником податків податкову заборгованість.

У червні Указом Президента встановлюються умови списання та реструктуризації податкової заборгованості платників податків — сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів. Ухвалено альтернативні системи оподаткування: єдиний податок та фіксований сільськогосподарський податок.

У серпні Указом Президента запроваджуються певні зміни в системі оподаткування. Встановлюється ставка збору на обов’язкове соціальне страхування, визначаються нові умови обкладення ПДВ та випадки звільнення від його сплати.

У травні підписано Указ Президента про платників акцизного збору та порядок його сплати. Водночас Указ Президента упорядковує стягнення акцизного збору на етиловий спирт та алкогольні напої.

Монетарна політика в Україні

У 1998 році ситуація на грошовому ринку України погіршувалася. Уряд проводив недостатньо виважену політику стосовно розвитку ринку державних цінних паперів. Через поглиблення кризи на світових грошових ринках тривав відплив капіталу з України. Країна не отримувала зовнішнього фінансування (кредитів МВФ і Світового банку). Наприкінці літа почалася стрімка девальвація гривні, поштовхом для якої стала криза на російському грошовому ринку. Кабінет Міністрів і Національний банк України вжили низку заходів щодо стабілізації ситуації. Зокрема, провели конверсію облігацій внутрішньої державної позики, установили нові параметри валютного коридору, внесли зміни в порядок здійснення банківських операцій, зокрема на валютному ринку (і, крім того, запровадили обмеження на продаж іноземної валюти фізичним особам, призупинили кредитування в іноземній валюті, установили обмеження на купівлю іноземної валюти банками-нерезидентами, ввели обов’язковий продаж валютних надходжень на користь резидентів).

Цей рік ознаменувався охопленням усієї банківської системи новим зразком звітності, яка ґрунтувалася на міжнародних стандартах бухгалтерського обліку.

Наприкінці літа через погіршення стану державних фінансів КМУ запропонував інвесторам на добровільних засадах замінити ОВДП 1997–1998 років на конверсійні облігації внутрішньої державної позики (КОВДП) 1998 року.

Банківська система

За цей час банківська система істотно зміцніла. Проте через азійську фінансову кризу було ліквідовано 10 банків.

Крім того, можливість продовжувати комерційними банками свою діяльність залежала й від дотримання станом на 01.01.1998 р. розміру статутного фонду, який мав становити не менше, ніж сума, еквівалентна 1 млн ECU. Тож ті банки, у яких на вказану дату цей норматив не відповідав установленим вимогам, були під загрозою позбавлення НБУ банківської ліцензії.

Чотирьом банкам через недостатній обсяг статутного фонду довелося приєднатися до інших банків та припинити свою діяльність, у такий спосіб створивши можливість своїм правонаступникам продовжити банківську діяльність.

Станом на 1 серпня 1998 року в Україні функціонували 27 комерційних банків за участю іноземного капіталу. До таких належить і нинішній АБ “ОТП Банк” (перша назва банк “РБУ”), який було створено саме 1998 року.

НБУ ухвалює постанови, що регулюють питання створення та реєстрації комерційних банків, порядок ліцензування банківської діяльності, а також правила використання резидентами та нерезидентами готівкової іноземної валюти на території України.

У липні Президент підписує Указ про захист банківської таємниці, згідно з яким банкам заборонено відкривати анонімні валютні рахунки фізичним особам та проводити операції за рахунками, відкритими до набрання чинності цим Указом. Також установлено коло осіб, яким банк може надавати довідки про рахунки своїх клієнтів.

Важливою подією того року стало утворення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що мало на меті забезпечити захист інтересів фізичних осіб — вкладників комерційних банків, дати змогу відшкодовувати їм кошти в разі неможливості виконання банками вимог вкладників щодо повернення коштів. За ухваленим у вересні того року Указом Президента, обсяг відшкодування за вкладом і відсотками встановлювався в сумі не більше як 500 грн.

Читайте також:

1997 рік: Україна у космосі та перший ресторан McDonald’s у Києві

1996 рік: Ухвалення Конституції та введення в обіг гривні

1995 рік: Велика приватизація, ОВДП та перші банкрутства банків

1994 рік: Новий президент, фінансова криза, земельні паї та перша газова війна

1993 рік: Протести шахтарів, знецінення валюти та перший мобільний зв’язок

1992 рік: Символи незалежної держави, СНД та початок співпраці з МВФ

1991 рік: Реформа Павлова, розпад Радянського Союзу та крах рубля

Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram

Контекст

Ми у соцмережах

Слідкуйте за нами у Facebook або ж читайте усе найцікавіше у нашому каналі в Telegram