Країна
15 Лютого 2021
2 991

1996 рік: Ухвалення Конституції та введення в обіг гривні

Україна переходить до президентсько-парламентської форми правління та вперше зіткнеться із загостренням відносин з Росією. Наш проект: 30 кроків до Незалежності: 1991-2021 роки

Протягом 1996 року зберігалася тенденція до сповільнення темпів зниження виробництва (з 14,1% за січень — серпень 1995 року, до 3,7% за відповідний період 1996-го). Рівень інфляції різко знизився до 139,7% проти 282% 1995 року.

З березня 1996-го розпочалася тенденція до підвищення курсу українського карбованця до долара США та інших іноземних валют. Збільшився експорт товарів і послуг, що стало передумовою подальшого розвитку зовнішнього сектору економіки.

Цей рік ознаменований двома головними подіями — ухваленням першої в українській історії Конституції незалежної України та запровадженням національної валюти.

У червні 1996 року ухвалено першу Конституцію незалежної держави України, яка остаточно закріпила правові основи нашої країни, її суверенітет і територіальну цілісність, а також сприяла примиренню та консолідації політичних сил, подоланню економічної кризи, подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені, вирішенню на конституційному рівні соціальних проблем і гармонізації міжнаціональних і міжконфесійних відносин в Україні.

На підставі указу президента від 25.08.1996 року “Про грошову реформу в Україні” проведено грошову реформу, завдяки якій єдиним законним платіжним засобом в Україні стала гривня.

Реформа стала ключовим фактором макроекономічної стабілізації в Україні, сприяла пришвидшенню розрахунків, залученню готівки до банківської системи, забезпеченню стабільності курсу національної валюти та цінової стабільності.

Серед найважливіших надбань зазначеного періоду можна назвати й подальший розвиток фондового ринку державних цінних паперів, які емітувалися у вигляді облігацій внутрішньої державної позики.

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” закладає базові засади здійснення державного регулювання ринку цінних паперів і державного контролю за їхнім випуском та обігом в Україні.

Завдяки ухваленому Закону України “Про Рахункову палату” в жовтні 1996 року створюється Рахункова палата як офіційний орган незалежного зовнішнього державного фінансового контролю.

У листопаді ухвалюють Закон України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, на підставі якого держава взяла на себе зобов’язання провести індексацію заощаджень громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, що зберігались в установах колишнього Ощадбанку СРСР і державного страхування СРСР. Цей захід допоміг відновити довіру громадян до банківської системи.

Почалася реформа аграрного сектору, завдяки якій колишні колгоспні землі розпаювали між селянами, що працювали на них. Улітку ухвалюють новий закон, заклавши правові основи приватизації майна в агропромисловому комплексі.

Приватизація 1996 року

Відповідно до Програми приватизації 1996 року, крім традиційних об’єктів приватизації, до приватизаційної орбіти входили: об’єкти, що могли бути виділені зі складу монопольних утворень; підприємства, у яких зношеність основних фондів перевищувала 70%; збиткові підприємства.

Було приватизовано майже 20 тис. об’єктів. Найдинамічнішим виявився процес зміни форми власності серед підприємств комунальної власності. Широкомасштабна приватизація невеликих об’єктів загалом завершилася.

Щоб пришвидшити приватизацію невеликих об’єктів, запровадили право на приватизацію разом з об’єктом і приміщення, у якому він розташований, спростили процедуру проведення продажу об’єктів приватизації на аукціоні та за конкурсом. Значні зміни відбувалися в приватизації об’єктів незавершеного будівництва, насамперед за допомогою лібералізації законодавства.

Продовжено застосування сертифікатів як платіжного засобу. Станом на 1996 рік через мережу центрів сертифікатних аукціонів вклали свої сертифікати 16 млн громадян. Значну роль у процесах масової сертифікатної приватизації відігравали фінансові посередники (довірчі товариства, інвестиційні фонди та компанії, банки й торговці цінними паперами).

Саме цього періоду вжито низку заходів для залучення до приватизації стратегічних інвесторів. Найбільші підприємства мали приватизуватися за індивідуальними бізнес-планами. На сертифікатні аукціони виставляли обмежені за розміром пакети акцій (5–15% статутного фонду). Великі пакети призначали для стратегічних інвесторів за умови виконання інвестиційних зобов’язань.

Україна на міжнародній арені

Щоб інтегруватися у світовий та європейський простір, Україна підписала Стратегію інтеграції до ЄС.

Загострилися відносини України з Росією в нафтовій сфері, через те що  наприкінці 1995 року Україна підвищила тарифи на транспортування російської нафти нафтопроводом “Дружба”. З огляду на це на початку 1996-го перекачування нафти призупинили.

Влітку з України до Росії вивезли основні ядерні боєголовки та знищили їхні пускові шахти, що відповідало умовам міжнародного Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Як наслідок, Україна остаточно отримала статус без’ядерної держави в обмін на ядерне паливо для атомних електростанцій, яке повернулося після перероблення ракет, і гарантії від Росії та США своєї безпеки й територіальної цілісності.

Набрали чинності для України низка міжнародних угод, зокрема Угода з урядом Французької Республіки про взаємне сприяння та взаємний захист інвестицій; Угода з урядом КНР про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та майно.

Події у політичній сфері

З ухваленням нової Конституції в Україні запроваджено президентсько-парламентську модель держави. Однак фактичним керівником виконавчої влади в державі залишався президент, роль якого й далі була ключовою.

Місцеве самоврядування в незалежній Україні нарешті отримало конституційний статус і стало однією із засад конституційного ладу України. З підписанням Європейської хартії місцевого самоврядування 6 листопада 1996 року Україна розпочала на рівні законодавства відновлювати місцеве самоврядування відповідно до принципів вказаного міжнародного документа та нової Конституції України.

Оновлюються правові засади діяльності Конституційного Суду України завдяки ухваленому 16 жовтня 1996 року закону про КСУ.

Ухваленим у жовтні 1996 року Законом України “Про звернення громадян” створено правові засади реалізації громадянами України наданого їм Конституцією права вносити в органи державної влади пропозиції про поліпшення їхньої діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб.

Економічний потенціал

Щоб розв’язати проблеми незавершеного будівництва, у лютому КМУ постановою визначає порядок створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об’єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній власності.

Задля створення в Україні ринку страхових послуг і посилення страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб у березні ухвалено базовий Закон України “Про страхування”.

Оновлено законодавчі вимоги до відносин, пов’язаних з іноземним інвестуванням в Україну. У квітні набрав чинності новий Закон України “Про режим іноземного інвестування”, яким установлено, зокрема, рівні умови діяльності іноземних інвесторів з вітчизняними інвесторами. З огляду на це КМУ в серпні визначає порядок державної реєстрації іноземних інвестицій.

У травні 1996-го набрали чинності вимоги ухваленого в 1995-му Закону України “Про промислово-фінансові групи в Україні”. На його виконання в липні 1996 року КМУ ухвалює Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію ПФГ.

У березні 1996 року ухвалено Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності”. Його почали застосовувати з липня 1996-го.

У листопаді набрав чинності Закон України “Про космічну діяльність”, який заклав загальні правові засади космічної діяльності в Україні.

Триває реформування трудового законодавства: у листопаді ухвалюють Закон України “Про відпустки”.

Уперше на рівні закону встановлюють максимальний розмір пені за невиконання грошових зобов’язань у договірних відносинах між суб’єктами господарювання.

На підставі ухваленого в листопаді 1996 року Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” розмір пені не можна встановлювати вище від подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у відповідний період. Ці самі вимоги діють і сьогодні.

Податкова система України

Упродовж 1996 року змінюється структура податкових органів: утворюється Державна податкова адміністрація та місцеві податкові інспекції; державна податкова адміністрація виходить зі складу Мінфіну та відокремлюється в самостійний орган виконавчої влади.

Розпочато спроби послабити податковий тиск та реформувати правові норми. Відповідно в липні видано указ президента “Про заходи з реформування податкової політики”, а в грудні — Постанову ВРУ “Про Основні положення податкової політики в Україні”.

Монетарна політика в Україні

Монетарна політика 1996 року посилила стабілізаційні процеси в економіці, уповільнила інфляційні процеси, створила передумови для зміцнення курсу національної валюти й уповільнення темпів зниження промислового виробництва та обсягів ВВП, активізацію зовнішньоекономічної діяльності. Це забезпечило умови для успішного проведення у вересні грошової реформи.

НБУ припинив надавати прямі кредити на покриття дефіциту державного бюджету, натомість уможливив отримання коштів за допомогою купівлі державних цінних паперів на первинному ринку. Збільшення кількості аукціонів з первинного розміщення облігацій залучило до фінансування дефіциту бюджету неемісійні кошти, зменшивши завдяки цьому інфляційний тиск бюджетного дефіциту на економіку.

Завдяки запровадженню нової національної валюти обсяг міжбанківських розрахунків збільшився вдвічі-втричі. НБУ ухвалює низку ключових нормативних актів.

Фото: прес-служба НБУ

Банківська система

У лютому 1996 року відбулося чергове оновлення Закону України “Про банки та банківську діяльність”, зокрема в частині вимог до мінімального розміру статутного фонду банку, який мав становити не менше ніж 1 млн ECU.

З огляду на це для чинних банків установили строки поетапного збільшення ними розміру свого статутного фонду до визначеного рівня. Наприклад, протягом 1996 року банки зобов’язані були підвищити свій статутний фонд до позначки 100 тис. ECU до 1 червня 1996 року та 250 тис. ECU — до 1 жовтня 1996 року, а в разі невиконання цих вимог банки підлягали ліквідації. За цей період було ліквідовано 45 банків, а шість фінансових установ реорганізували, приєднавши до відповідних банків.

Читайте також:

1997 рік: Україна у космосі та перший ресторан McDonald’s у Києві

1995 рік: Велика приватизація, ОВДП та перші банкрутства банків

1994 рік: Новий президент, фінансова криза, земельні паї та перша газова війна

1993 рік: Протести шахтарів, знецінення валюти та перший мобільний зв’язок

1992 рік: Символи незалежної держави, СНД та початок співпраці з МВФ

1991 рік: Реформа Павлова, розпад Радянського Союзу та крах рубля

 

Більше новин та актуальних матеріалів Investory News у нашому каналі в Telegram

Контекст

Ми у соцмережах

Слідкуйте за нами у Facebook або ж читайте усе найцікавіше у нашому каналі в Telegram